Servis Klimatizácií

od 60 bez DPH

Prečo robiť pravidelnú údržbu klimatizácií?

 • má sa robiť 1 – 2x ročne
 • servis klimatizácie zabezpečí správne fungovanie klimatizácie
 • správne vykonaný servis môže životnosť klimatizácie aj zdvojnásobiť
 • pri servise sa čistia všetky jej filtre
 • čisté filtre = čistý vzduch, znížené riziko zdravotných problémov, nižšia spotreba energie
 • nižšie výdavky

Pravidelným servisom a údržbou predchádzate neočakávaným havarijným situáciám

Čo všetko zahŕňa pravelný servis (údržba)

 1. čistenie vnútornej a vonkajšej jednotky
 2. čistenie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
 3. kontrola ventilátora a žalúzie
 4. čistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky
 5. prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky
 6. skontrolovanie množstva a tlaku chladiva v systéme
 7. kontrolu trojcestného ventilu
 8. skontrolovanie ventilátora vonkajšej jednotky

 9. diagnostika prípadnej poruchy a následne vypracovanie cenovej ponuky na opravu

Celá prehliadka a údržba singlesplitového klimatizačného zariadenia trvá cca 60 min.

V závislosti od výkonu zariadenia a počtu vnútorných jednotiek može trvať aj viac.

Cena servisu u nás:

Singlesplit – 60€ + DPH 20%
Multisplit – 60€ + DPH 20% + 10€ + 20% DPH za každú vnútornú jednotku

Ak technik na mieste servisu alebo počas výkonu servisu zistí , že servis si vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly, tieto práce budú zákazníkovi doúčtované na mieste.

Príklad prác navyše:

doplnenie chladiva, zle dostupná jednotka a bude treba k výkonu napr. vysokozdvižnú plošinu, pokazená jednotka a pod.

 

 

Mám záujem o ponuku

Napíšte nám

 

 

 

 

Napíšte nám

Taktiež vykonávame servis klimatizácií, ktoré ste si zakúpili u iného predajcu